Fajita (sausais)
garšvielu maisījums
Pareizais garšvielu maisijums īsto Fajita gatavošanai

9 x 700 g